Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms heeft iemand daarbij extra hulp nodig. Dit kan zijn vanwege een ziekte of een beperking. Of vanwege het ouder worden.

Lichamelijke of psychische beperking

Vanwege een langdurige lichamelijke beperking kan zelfstandig wonen lastig zijn. Bijvoorbeeld dat iemand moeite heeft om zich te verplaatsen in en om het huis. Of dat het huis zelfs ongeschikt is en aangepast zou moeten worden. Zelfstandig wonen kan ook lastig zijn vanwege een verstandelijke of psychische beperking. Bijvoorbeeld omdat iemand zelf het huishouden niet kan organiseren. Indien noodzakelijk kan de gemeente u ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welke oplossing heeft u zelf bedacht?

Het is belangrijk dat u probeert zo zelfstandig mogelijk te zijn. Ook in het vinden van oplossingen voor uw hulpvraag. Lukt dat niet helemaal? De gemeente kan u ondersteunen. De hulp via de gemeente is altijd aanvullend op uw eigen oplossingen. We onderzoeken wat u zelf nog kunt. En we vragen of u hulp heeft gevraagd aan familie of uw sociale netwerk. Misschien heeft u een handige buurman die uw badkamer veiliger kan maken. Daarnaast zijn er ook algemene diensten op Walcheren waar iedereen gebruik van kan maken. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die klusjes doen bij mensen die het niet meer kunnen. Kortom: er zijn meerdere mogelijkheden. We kijken samen welke oplossing de beste is voor u. Hierover gaan we met u in gesprek. 

Lees meer over het organiseren van ondersteuning.

Woningaanpassing

Uw huis is de plek waar u zich thuis voelt en die veilig moet zijn. Wanneer uw huis niet is afgestemd op uw beperking, kan een woningaanpassing nodig zijn. De gemeente kan u hierbij ondersteunen, maar daarvoor gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de beperking langdurig is. Kunt u vanwege een gebroken been tijdelijk de trap niet op? Dan zal de gemeente u hierbij niet ondersteunen. We verwachten dat u dit zelf creatief oplost. Bijvoorbeeld door tijdelijk een bed op de benedenverdieping te plaatsen. Ook is het gebruikelijk dat mensen die ouder worden, verhuizen naar een woning die past bij deze levensfase.

Wordt een woningaanpassing vergoed vanuit de Wmo? Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. We beoordelen dit in een persoonlijk gesprek.

Wijkverpleging via zorgverzekering

Heeft u extra hulp nodig op het gebied van verzorging en verpleging? Dat noemen we wijkverpleging of thuiszorg. Veel mensen denken dat deze hulp aangevraagd wordt via de Wmo. Dit is niet zo. Wijkverpleging wordt vergoed via de zorgverzekering. Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld wondverzorging of hulp bij het aankleden, douchen of naar het toilet gaan. Deze zorg vraagt u zonder verwijzing aan via de wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige bespreekt met u hoeveel zorg u nodig heeft en wat u nog zelf kunt. Het komt ook voor dat de huisarts of het ziekenhuis hierover advies geeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?