De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. We zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken of u deze ondersteuning echt nodig heeft. De eerste onderzoeksvraag is: wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen? 

Wat is uw oplossing?

Wat kunt u zelf doen? Bedenk antwoorden op deze vraag en ga ermee aan de slag. Soms kunt u zelf uw probleem oplossen. Zonder dat u daarvoor een beroep hoeft te doen op de gemeente. Dit vraagt soms een kleine aanpassing in uw leven en meer inspanning. Maar als u dit zelf heeft bereikt, kunt u trots zijn op het resultaat. Vindt u het moeilijk om passende oplossingen te verzinnen? Vraag aan iemand in uw omgeving om mee te denken. Samen bedenkt u meer dan alleen. Onderstaand staan enkele voorbeelden.

Hoe regelt u ondersteuning

We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen. Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo.