Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, dient u verschillende stappen te doorlopen. Dit heeft te maken met de manier waarop een hulpvraag opgelost wordt. Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Jeugdwet? U moet dat kunnen aantonen. 

Zelf actie ondernemen

Is er een manier om uw hulpvraag op te lossen zonder gemeentelijke ondersteuning? U moet eerst zelf actie ondernemen. Dat is een voorwaarde. Dit doet u vóórdat u gemeentelijke ondersteuning aanvraagt. U moet kunnen aantonen dat u onderstaande stappen heeft doorlopen.

Hoe regelt u ondersteuning?

Wij stellen u altijd de volgende vragen:

Lees meer hierover bij: Hoe regel ik ondersteuning?

Kan uw hulpvraag niet opgelost kan worden via bovenstaande mogelijkheden? Pas daarna onderzoeken we of de Jeugdwet een oplossing kan bieden.

Wat is de volgende stap?

Is ondersteuning via de Jeugdwet de enige oplossing voor u? Dan kunt u een advies aanvragen.
Advies aanvragen Jeugdwet: lees meer hierover in de volgende stap.           

Stappenplan Aanvraag JeugdwetVolgende stap