De website van Porthos is aangepast. De website biedt toegankelijke achtergrondinformatie over de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast houden we u op de hoogte van de veranderingen in onze organisatie en de voorbereidingen voor de nieuwe situatie vanaf 2020. 

Heldere communicatie

Wat gaat er veranderen? Vanaf januari 2020 vragen inwoners van Walcheren ondersteuning via de Jeugdwet en Wmo rechtstreeks aan bij hun eigen woongemeente: Middelburg, Vlissingen of Veere. De drie gemeenten vinden het belangrijk dat deze overgang voor de inwoners goed en duidelijk verloopt. Goede en heldere communicatie is daarbij belangrijk. Dat is ook de reden waarom de website is aangepast.

Verouderd

De website die wij voorheen gebruikten was sterk verouderd qua techniek, veiligheid en inhoud. De communicatiemiddelen van Porthos (website en folders) waren verouderd qua informatie. Met deze website is de publieksinformatie op alle fronten weer actueel. Deze informatie is daardoor ook goed bruikbaar op de gemeentelijke websites in aanloop naar het vormgeven van een nieuw team Jeugdwet en Wmo. 

Informatie over nieuwe gemeentelijke teams

Informatie over de overgangssituatie wordt de gemeentelijke websites en via deze website gecommuniceerd. Wilt u de actuele ontwikkelingen volgen? Houd dan deze website de komende tijd in de gaten.

Bent u benieuwd naar de veranderingen vanaf 2020? Lees dan hier verder.