De drie gemeenten op Walcheren nemen vanaf 1 januari 2020 de taken van Porthos over. Inwoners van Walcheren doen vanaf dat moment een aanvraag voor ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo bij gemeente waar zij wonen: Middelburg, Veere of Vlissingen.

Tot wanneer kan ik nog bij Porthos terecht met vragen over de Jeugdwet en de Wmo?
Tot eind december 2019. Vanaf januari 2020 doen de inwoners van Walcheren deze aanvraag bij hun woongemeente: Middelburg, Veere of Vlissingen.

Ik heb al een voorziening via de Jeugdwet of de Wmo. Mijn persoonlijke situatie is gewijzigd. Waar kan ik extra ondersteuning aanvragen?
Een wijziging in uw persoonlijke situatie heeft 'dezelfde route' als een nieuwe aanvraag. Zie bovenstaande alinea.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag voor 1 januari niet wordt afgerond via Porthos?
De aanvraag wordt overgedragen naar het nieuwe team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo in uw woongemeente. Het nieuwe team bestaat grotendeels uit dezelfde ervaren medewerkers die nu werkzaam zijn bij Porthos.

Ik heb op dit moment al een voorziening via de Jeugdwet en/of de Wmo. Verandert dit na 1 januari 2020?
Voor u verandert er niets. De hulp en ondersteuning blijft na 1 januari hetzelfde. Alleen de contactgegevens veranderen.

Wie wordt vanaf 1 januari 2020 mijn contactpersoon?
Voorlopig blijft uw contactpersoon hetzelfde. U kunt tot eind december 2019 een aanvraag doen via Porthos. Per 1 januari 2020 kunt u via uw woongemeente een aanvraag doen of een wijziging doorgeven. U hoort op dat moment wie uw aanvraag zal afhandelen.

Wat gebeurt er met mijn dossier?
Uw dossier wordt per 1 januari 2020 overgedragen naar het nieuwe team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo in uw woongemeente.