Heeft u al ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo? Dan blijft deze hulp en ondersteuning hetzelfde in 2020. Onze organisatie verandert, maar uw ondersteuning via de Jeugdwet en de Wmo niet.

Ondersteuning via uw woongemeente

Wat er verandert is dat u vanaf januari 2020 ondersteuning aanvraagt via uw eigen woongemeente: Middelburg, Veere of Vlissingen. Wanneer u al een beschikking heeft ontvangen, dan blijft de ondersteuning ook in 2020 zoals u die gewend bent.

Vragen?

Heeft u vragen? Tot eind december kunt u gewoon terecht bij Porthos zoals u dat gewend bent, via 088 - 751 4000. Vanaf januari nemen de drie gemeenten op Walcheren de taken van Porthos over. De medewerkers van Porthos komen (grotendeels) te werken bij de nieuwe teams van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Lees meer over deze verandering.

Uitzonderingen

Uw zorg en ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo kan wel veranderen in 2020, wanneer:

  • uw indicatie afloopt op een bepaalde einddatum. De einddatum staat vermeld in uw beschikkingsbrief.
  • uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder ondersteuning nodig heeft.

Is dat bij u het geval? Neem dan contact met ons op.