Thema's

Te veel schulden

42

Het is voor ouderen steeds lastiger geworden om rond te komen. De vaste lasten stijgen waardoor er minder overblijft voor overige uitgaven. Hierdoor hebben steeds meer senioren betalingsproblemen, wat ook blijkt uit de alsmaar groeiende groep ouderen die een beroep doet op de schuldhulpverlening.


De risico’s op schulden zijn toegenomen omdat er wellicht minder inkomen is dan vroeger. Schulden aflossen kan hierdoor onmogelijk zijn. Onvermijdbare kosten die verband houden met uw leeftijd, zoals aanpassingen in de woning, medicijnen of hulp, maken het er niet makkelijker op. Stijgingen van de vaste lasten doen uw portemonnee ook geen goed.


De overheid heeft gelukkig diverse regelingen in het leven geroepen om het u wat makkelijker te maken. Naast de AOW en het pensioen kan het inkomen worden verhoogd met zorg- en huurtoeslag, belastingaftrek en kwijtschelding gemeentebelasting. Een nadeel hiervan is dat iedereen dit zelf moet aanvragen. U kunt hier moeite mee hebben.


Wilt u meer weten over de financiële tegemoetkomingen, zit u financieel compleet aan de grond? Misschien zijn er andere redenen voor uw geldzorgen denkbaar. Meer weten over de schuldhulpverlening? We komen graag met u in gesprek. Kom langs, bel of stuur een e-mail. U bent altijd welkom, een afspraak maken is niet nodig.


Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Ik kan niet meer met de trein reizen. Hoe kan ik nu nog op bezoek bij mijn dochter?

  Indien u niet in staat bent om gebruik te maken van gewone vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer, de fiets of de brommer, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Veel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 3. 3 Zelf mijn huishouden doen lukt me niet, wat nu?

  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u (tijdelijk) door ziekte of handicap uw huishouden niet zelf kunt doen. Er komt dan regelmatig een huishoudelijke hulp bij u thuis. Bij hulp bij het huishouden moet u denken aan iemand die verschillende soorten huishoudelijk werk voor u doet. Bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, boodschappen doen. bij hulp bij het huishouden moet u niet denken aan iemand die u helpt bij douchen of aankleden. Dat valt namelijk onder persoonlijke verzorging. Deze vorm van hulpverlening wordt niet via de Wmo geregeld, maar via de AWBZ.

  Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt gekeken naar uw gezondheidssituatie en leefsituatie. Er wordt bekeken wat u zelf aankunt en wat uw huisgenoten kunnen doen. Er wordt bij de  vaststelling van hulp bij het huishouden uit gegaan van 'gebruikelijke zorg'. Dit is de zorg die huisgenoten aan elkaar bieden. Mocht u geen huisgenoten hebben die u kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

  Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 4. 4 Door mijn operatie kan ik tijdelijk niet meer zelf koken, waar kan ik maaltijden bestellen?

  Er zijn een aantal mogelijkheden, we zetten ze graag met u op een rij. Als het voor u moeilijk is om zelf naar Porthos te komen, bijvoorbeeld om dat u net geopereerd bent kunt u dat aan ons doorgeven zodat we daar een oplossing voor kunnen vinden.