Thema's

Mantelzorg

115

Onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of familielid, vriend of kennis. We hebben het over mantelzorg.

 

We willen allemaal het liefst zolang mogelijk zelfstandig blijven. Soms gaat dit heel makkelijk, soms hebben we hier hulp bij nodig. Zorgregelingen en andere hulporganisaties maken dit mogelijk. Ook mantelzorg kan hieraan bijdragen.

 

Heeft u een dierbare vriend of familielid die voor u zorgt, dan ontvangt u mantelzorg. De ene mantelzorger helpt drie keer in de week, de ander heeft extra zorg voor een kind met een beperking.

 

Misschien neemt uw kind wel de volledige verzorging van u op zich. Het geven van mantelzorg wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Maar het kan ook erg zwaar zijn. Zowel emotioneel als lichamelijk. Om de zorg te verlichten, om ondersteuning te bieden, telt Zeeland tien Steunpunten Mantelzorg. Voor Walcheren kunt u terecht op www.mantelingwalcheren.nl.

 

Bij deze steunpunten kunt u zowel als mantelzorger als hulpbehoevende terecht voor vragen over subsidies, verzekeringen maar ook voor cursussen, gesprekken met lotgenoten en vragen over de mogelijkheden tot vrijwillige thuiszorg. Inwoners van Vlissingen en Middelburg kunnen terecht bij het steunpunt Walcheren.

 

Wilt u meer weten over mantelzorg? Over de instanties die er zijn? Bent u zelf mantelzorger en loopt u tegen moeilijke dingen aan? Lees meer over mantelzorg in het themadossier mantelzorg met o.a. relevante titels van boeken, artikelen, filmpjes en adressen.

 

Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Ik kan niet meer met de trein reizen. Hoe kan ik nu nog op bezoek bij mijn dochter?

  Indien u niet in staat bent om gebruik te maken van gewone vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer, de fiets of de brommer, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Veel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 3. 3 Zelf mijn huishouden doen lukt me niet, wat nu?

  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u (tijdelijk) door ziekte of handicap uw huishouden niet zelf kunt doen. Er komt dan regelmatig een huishoudelijke hulp bij u thuis. Bij hulp bij het huishouden moet u denken aan iemand die verschillende soorten huishoudelijk werk voor u doet. Bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, boodschappen doen. bij hulp bij het huishouden moet u niet denken aan iemand die u helpt bij douchen of aankleden. Dat valt namelijk onder persoonlijke verzorging. Deze vorm van hulpverlening wordt niet via de Wmo geregeld, maar via de AWBZ.

  Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt gekeken naar uw gezondheidssituatie en leefsituatie. Er wordt bekeken wat u zelf aankunt en wat uw huisgenoten kunnen doen. Er wordt bij de  vaststelling van hulp bij het huishouden uit gegaan van 'gebruikelijke zorg'. Dit is de zorg die huisgenoten aan elkaar bieden. Mocht u geen huisgenoten hebben die u kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

  Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 4. 4 Door mijn operatie kan ik tijdelijk niet meer zelf koken, waar kan ik maaltijden bestellen?

  Er zijn een aantal mogelijkheden, we zetten ze graag met u op een rij. Als het voor u moeilijk is om zelf naar Porthos te komen, bijvoorbeeld om dat u net geopereerd bent kunt u dat aan ons doorgeven zodat we daar een oplossing voor kunnen vinden.