Thema's

Hulp in de huishouding

23

De gemeente wil zoveel mogelijk mensen de juiste zorg en hulp bieden. Dat betekent dat we per situatie bekijken wat mogelijk is.

Porthos bespreekt samen met u wat u zelf kunt doen, wie er kan helpen en wat echt niet meer lukt. Zo zorgen we er samen voor dat als u hulp nodig heeft, u deze ook kan krijgen.

Wat moet ik zelf betalen?

Als u huishoudelijke hulp/zorg via de gemeente wilt, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. In Vlissingen betalen mensen met de laagste inkomens meestal € 17,50 per 4 weken. In Middelburg en Veere betalen mensen met de laagste inkomens (tot circa 130% van het minimum) geen eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is aĬankelijk van uw leefsituatie, verzamelinkomen en vermogen.
U kunt een proefberekening maken op de website www.hetcak.nl.

Wat kunt u zelf regelen?

U kijkt eerst wat u zelf nog wel kunt doen en wie er in uw omgeving kan helpen bij het doen van huishoudelijke taken. Zoals familie, vrienden, buren of vrijwilligers. U kunt daarbij ook diensten inkopen. Denk daarbij aan een glazenwasser, boodschappendienst, kinderopvang of particuliere hulp. Er zijn ook welzijns- en kerkelijke organisaties die u willen helpen.

Aanvraag bij Porthos

Blijven er huishoudelijke taken over waar u geen oplossing voor heeft kunnen vinden? Of heeft u onvoldoende inkomen om zelf diensten in te huren? Neem dan contact op met Porthos voor hulp bij het huishouden. Tijdens een gesprek komen uw vragen en mogelijkheden aan de orde. U kunt bij dit gesprek een familielid of een ander vertrouwd persoon uitnodigen. Samen stelt u dan een plan op waarin staat welke hulp u nodig heeft, wie welke hulp biedt en wat de zorgaanbieder voor u gaat doen. Zo staan de doelen en de gemaakte afspraken voor een schoon en leefbaar huis duidelijk op papier.  

Vormen van hulp bij het huishouden

Er zijn verschillende vormen van hulp bij het huishouden mogelijk.

Huishoudelijke hulp

Als u vanwege lichamelijke klachten problemen heeft met het schoon en leefbaar houden van uw huis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Voorbeelden hiervan zijn stofzuigen, ramen lappen en het schoonmaken van uw keuken of badkamer.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de gemeente Middelburg contracten voor de huishoudelijke hulp afgesloten met 5 zorgaanbieders. Dit zijn Zorgstroom, WVO Zorg, RST, Curadomi en Cedrah.

Huishoudelijke zorg

Soms is er meer aan de hand dan alleen lichamelijke klachten. Bent u het overzicht kwijt over wat er in huis moet gebeuren en kunt u de hulp niet zelfstandig aansturen? Dan komt u in aanmerking voor huishoudelijke zorg. Uw zorgaanbieder ondersteunt u zoveel mogelijk bij het organiseren en uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden. Deze ondersteuning is iets duurder dan de huishoudelijke hulp.

Regelt u de hulp liever zelf?

Als u liever alles zelf regelt, kan dat ook. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van Porthos een Persoons Gebonden Budget (PGB). Porthos kan u hierover informeren. U zoekt dan zelf de hulp en maakt zelf de afspraken. U bent zelf verantwoordelijk voor het geldbedrag waarmee u hulp inkoopt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitbetaling aan de hulpverlener. Jaarlijks wordt gecontroleerd of u dit geldbedrag inderdaad hebt besteed aan hulp bij het huishouden.  

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie of bij vragen contact op met Porthos. Bereikbaar via telefoonnummer (088) 751 40 00 of www.porthos.n

 

Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Ik kan niet meer met de trein reizen. Hoe kan ik nu nog op bezoek bij mijn dochter?

  Indien u niet in staat bent om gebruik te maken van gewone vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer, de fiets of de brommer, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Veel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 3. 3 Zelf mijn huishouden doen lukt me niet, wat nu?

  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u (tijdelijk) door ziekte of handicap uw huishouden niet zelf kunt doen. Er komt dan regelmatig een huishoudelijke hulp bij u thuis. Bij hulp bij het huishouden moet u denken aan iemand die verschillende soorten huishoudelijk werk voor u doet. Bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, boodschappen doen. bij hulp bij het huishouden moet u niet denken aan iemand die u helpt bij douchen of aankleden. Dat valt namelijk onder persoonlijke verzorging. Deze vorm van hulpverlening wordt niet via de Wmo geregeld, maar via de AWBZ.

  Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt gekeken naar uw gezondheidssituatie en leefsituatie. Er wordt bekeken wat u zelf aankunt en wat uw huisgenoten kunnen doen. Er wordt bij de  vaststelling van hulp bij het huishouden uit gegaan van 'gebruikelijke zorg'. Dit is de zorg die huisgenoten aan elkaar bieden. Mocht u geen huisgenoten hebben die u kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

  Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 4. 4 Door mijn operatie kan ik tijdelijk niet meer zelf koken, waar kan ik maaltijden bestellen?

  Er zijn een aantal mogelijkheden, we zetten ze graag met u op een rij. Als het voor u moeilijk is om zelf naar Porthos te komen, bijvoorbeeld om dat u net geopereerd bent kunt u dat aan ons doorgeven zodat we daar een oplossing voor kunnen vinden.