Thema's

Dementie

113
Dementie is een veel voorkomende ziekte. Nederland telt ongeveer 250.000 mensen met een vorm van dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2050 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Dementie is vooral een ouderdomsziekte, toch zijn er ook mensen die voor hun 65ste een vorm van dementie ontwikkelen.
 
Wat is dementie?
Dementie staat voor het verlies van geestelijke vermogens door aantasting van de hersenen. De verschijnselen van dementie hangen samen met de functie van het hersengebied dat beschadigd is. Kenmerkend voor dementie is een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. De stoornissen in het geheugen vallen het meest op. Maar bij dementie is er veel meer aan de hand dan alleen geheugenstoornissen. Ook allerlei dagelijkse vaardigheden zoals de taal en het besef van tijd leveren problemen op. (Bron: ketenzorgzeeland.nl).
 
Zorg op Walcheren
Op Walcheren wordt gewerkt met een begeleiding van mensen die dementeren. De Stichting Ketenzorg Midden- en Noord-Zeeland is er speciaal voor opgericht. Bij de stichting werken casemanagers in nauwe samenwerking met huisartsen om mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers te begeleiden en ondersteunen. De bedoeling is dat dementerenden zo vroeg mogelijk hulp krijgen en op die manier zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Lees meer op ketenzorgzeeland.nl.
 
Wie geïnteresseerd is in de hulp van een casemanager kan dat aangeven bij de huisarts. U heeft echter geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zich ook online aanmelden via de website van Stichting Ketenzorg.
 

Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Ik kan niet meer met de trein reizen. Hoe kan ik nu nog op bezoek bij mijn dochter?

  Indien u niet in staat bent om gebruik te maken van gewone vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer, de fiets of de brommer, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Veel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 3. 3 Zelf mijn huishouden doen lukt me niet, wat nu?

  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u (tijdelijk) door ziekte of handicap uw huishouden niet zelf kunt doen. Er komt dan regelmatig een huishoudelijke hulp bij u thuis. Bij hulp bij het huishouden moet u denken aan iemand die verschillende soorten huishoudelijk werk voor u doet. Bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, boodschappen doen. bij hulp bij het huishouden moet u niet denken aan iemand die u helpt bij douchen of aankleden. Dat valt namelijk onder persoonlijke verzorging. Deze vorm van hulpverlening wordt niet via de Wmo geregeld, maar via de AWBZ.

  Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt gekeken naar uw gezondheidssituatie en leefsituatie. Er wordt bekeken wat u zelf aankunt en wat uw huisgenoten kunnen doen. Er wordt bij de  vaststelling van hulp bij het huishouden uit gegaan van 'gebruikelijke zorg'. Dit is de zorg die huisgenoten aan elkaar bieden. Mocht u geen huisgenoten hebben die u kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

  Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Porthos kan met u meedenken en u helpen met uw eventuele aanvraag.

 4. 4 Door mijn operatie kan ik tijdelijk niet meer zelf koken, waar kan ik maaltijden bestellen?

  Er zijn een aantal mogelijkheden, we zetten ze graag met u op een rij. Als het voor u moeilijk is om zelf naar Porthos te komen, bijvoorbeeld om dat u net geopereerd bent kunt u dat aan ons doorgeven zodat we daar een oplossing voor kunnen vinden.