Psychische klachten kunnen een ernstige beperking vormen in het dagelijk leven en het meedoen in de maatschappij.

Verschil tussen jongeren en volwassenen

De psychische zorg wordt voor volwassenen en jongeren anders vergoed. Voor volwassenen verloopt aanvraag en vergoeding via de zorgverzekering. Voor kinderen en jongeren met psychische klachten wordt de zorg vergoedt via de Jeugdwet. In beide gevallen geldt: vaak verwijst de huisarts u door. 

Jeugd-ggz via de Wmo

Ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de voorziening specialistische jeugd-ggz. Een psychische aandoening kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Ook is er een risico op een verstoorde ontwikkeling. 

Lees meer over Jeugd-ggz

Welke oplossing heeft u zelf bedacht?

De Jeugdwet is bedoeld voor hulpverlening aan kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen doen op school of thuis. Denk bijvoorbeeld aan een leerachterstand, gedragsproblemen of vanwege psychische klachten. De Jeugdwet biedt ondersteuning waar de eigen mogelijkheden van de ouders/verzorgers ophoudt. Ook kijken we samen met u naar oplossingen via het sociale netwerk of via Welzijnsorganisaties op Walcheren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind goed geholpen is met individuele gesprekken met een maatschappelijk werker. Of met een weerbaarheidstraining. Deze hulp is voor iedereen toegankelijk, daarvoor heeft u geen beschikking van de gemeente nodig. 

Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Daar gaat een persoonlijk onderzoek aan vooraf. Lees meer hierover.

Heeft u gevonden wat u zocht?