Onze werkwijze

ONZE WERKWIJZE – BREED ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

U heeft een vraag omdat u zelf of iemand in uw omgeving een beperking heeft, of minder zelfredzaam is. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet of de Wmo.

Valt uw zorgvraag onder de Jeugdwet of de Wmo?
U kunt meer hierover lezen bij ‘Over zorgwetten’. 

Zo ja? Neem dan contact met ons op. Zorgt u dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft?

Wij beoordelen bij het eerste contact of u bij ons aan het juiste adres bent.

  • Zit u bij Porthos goed met uw vraag? Dan maakt één van onze medewerkers een afspraak met u. Deze afspraak kan telefonisch zijn of bij u thuis tijdens een persoonlijk gesprek
  • Bent u bij ons niet aan het goede adres? Dan verwijzen we u door naar een zorgpartner op Walcheren of denken we mee met een oplossing die past bij u.

Een persoonlijk gesprek

Tijdens een gesprek (telefonisch of bij u thuis) met onze medewerker wordt uw vraag besproken.
We kijken heel breed naar wat u wel kunt en wat niet meer. Vaak bespreken we meerdere onderdelen uit uw persoonlijke leven. Zo krijgen we een goed beeld van welke hulp u nodig heeft. Daarna zoeken we in brede zin naar oplossingen. We doen dit samen met u.

Vraaggesprek:

  • Waar heeft u hulp bij nodig en wat kunt u zelf nog?
  • Wie kan u helpen in uw nabije omgeving? Familie, kennissen, buren?
  • Bent u al bekend met een aantal algemene voorzieningen bij u in de buurt? Kent u vrijwilligersorganisaties die een oplossing bieden voor uw vraag?
  • Welke mogelijkheden zijn er via Porthos -de Jeugdwet of de Wmo? Dit bespreken we met u.
  • Daarna beoordelen we volgens de wet en regelgeving of u in aanmerking komt voor vergoeding. 


Onderzoek en ondersteuningsplan

Komt u in aanmerking voor advies en ondersteuning vanuit Porthos? Dan maken wij samen met u en eventueel met uw sociale netwerk een persoonlijk Ondersteuningsplan. Indien nodig gaan we ook met andere hulpverleners waarmee u al in contact bent, in gesprek. Wij hebben zes weken de tijd om dit onderzoek te doen naar uw persoonlijke situatie. Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens de vastgestelde wetgeving.

  • Goedkeuring. Is het Ondersteuningsplan goedgekeurd? Dan spreken we af welk hulpmiddel u ontvangt of voor hoeveel uren per week u zorg of ondersteuning ontvangt. Dit staat in een officiële beschikking van de gemeente waar u woont.
  • Afwijzing. Het is ook mogelijk dat we uw aanvraag afwijzen. In deze afwijzingsbrief staat ook vermeld waarom u niet in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet of de Wmo.

 

Zelf een ondersteuningsplan maken
Wist u dat u ook zelf een ondersteuningsplan kunt schrijven? Eventueel samen met uw familie of sociaal netwerk? Een ondersteuningsplan wordt opgesteld volgens de ZelfredzaamheidMatrix. U kunt dit zelf invullen op www.mijnzrm.nl. En aan de hand daarvan een plan maken. In dat plan beschrijft u op welke onderdelen u hulp nodig heeft. Financiën bijvoorbeeld? Of lichamelijke gezondheid.


Eigen bijdrage

Voor een aantal voorzieningen dient u een eigen bijdrage te betalen. De betaling wordt geïnd door het CAK. Lees meer hierover op de pagina eigen bijdrage 2019.


Onafhankelijke cliëntondersteuning
Vindt u het lastig om een gesprek te voeren over uw persoonlijke situatie? Vraag dan iemand bij het gesprek. Iemand uit uw familie of uw sociaal netwerk bijvoorbeeld? Kent u niemand die u hierbij kan helpen? Roep dan de hulp in van een onafhankelijke cliëntondersteuner of een gecertificeerde vrijwillige burgeradviseur.  Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk. De onafhankelijke cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Maatschappelijk werk Walcheren (MWW). U kunt via Welzijn Middelburg en Welzijn Veere een afspraak maken met  een vrijwillige burgeradivseur. Op dit moment zijn er via de gemeente Vlissingen geen vrijwillige burgeradviseurs beschikbaar.


Wat is een familienetwerkberaad?

Soms is het noodzakelijk om in een breder verband over een zorgvraag te spreken. We zetten dan het familienetwerkberaad in. Bij een familienetwerkberaad betrekken we het netwerk van de persoon die hulp nodig heeft. Familie, betrokkenen uit het sociale netwerk en betrokken zorgprofessionals. Het familienetwerkberaad wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider van Porthos, dit is niet dezelfde persoon die uw vraag onderzoekt. Met elkaar bedenken we mogelijke oplossingen en maken we afspraken. Het resultaat is een (veiligheids)plan om mee aan de slag te gaan. In dit plan staat wat u zelf kunt doen en waar het nodig is om professionele hulp in te zetten.

Lees meer over het familienetwerkberaad in de folder.


Heeft u een klacht over onze werkwijze?
Lees hierover de folder Klachtenregeling wat u dan kunt doen.