Eigen bijdrage 2019

EIGEN BIJDRAGE VOOR WMO-VOORZIENINGEN IN 2019


Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per huishouden, per 4 weken. Dit is een landelijke regeling. 

 

Vanaf 2019 geldt voor deze eigen bijdrage een vast bedrag per vier weken: € 17,50. Dit is voor iedereen gelijk. Er wordt niet gekeken naar inkomen of eigen vermogen. Dit tarief is vastgesteld door de landelijke overheid.

 

Lokale invulling

De gemeente Vlissingen volgt dit landelijke beleid voor de eigen bijdrage. De gemeenten Middelburg en Veere houden hier ook aan vast, maar maken een uitzondering voor mensen met een lager inkomen. Zij hoeven niets te betalen. 
 

Er zijn enkele uitzonderingen:

 

In deze situatie betaalt u wél een eigen bijdrage, hoger dan € 17,50 per 4 weken.

Inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Dit wordt berekend aan de hand van het inkomen en vermogen van de cliënt (en zijn/haar partner).


In deze situatie betaalt u géén eigen bijdrage
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen.
  • De eigen bijdrage voor het collectief  vervoer via de gemeentelijke Vervoerscentrale is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.
  • Inwoners van de gemeenten Veere en Middelburg met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage, net als in 2018. Dit heet het minimabeleid. Lees meer hierover bij ‘het minimabeleid van Middelburg en Veere’.  

 

Veelgestelde vragen over de eigen bijdrage

In ons klantcontactcentrum ontvangen wij momenteel veel vragen over de veranderde eigen bijdrage. Wij vragen u om begrip als het langer duurt voordat uw vraag is afgehandeld. Daarnaast is belangrijk om vooraf te bedenken of de vraag bij ons aan het goede adres is. 

 

Contact met het CAK

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan rechtstreeks contact op met het CAK. U kunt ook de vervolgbrief van het CAK afwachten. Deze brief kunt u rond maart 2019 verwachten (de beschikkingsbrief).
Of bel rechtstreeks met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Lees op de website van het CAK de veelgestelde vragen over de eigen bijdrage.