Eigen bijdrage 2019

EIGEN BIJDRAGE VOOR WMO-VOORZIENINGEN IN 2019


Komt u in aanmerking voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage hiervoor.

U betaalt een eigen bijdrage voor onder andere:

 • Huishoudelijke zorg
 • Huishoudelijke hulp
 • Woningaanpassingen
 • Hulpmiddelen
 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding
 • Overig maatwerk
 • Vervoersvoorzieningen – dit valt niet onder het abonnementstarief *

* zie uitzonderingen hieronder.

 

Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld?

Het CAK bepaalt hoe hoog uw bijdrage wordt. Via hen loopt de inkomenstoets en zij innen de betaling per factuur. Het CAK informeert u per brief over wijzigingen in deze wetgeving. Op de website van het CAK vindt u veel informatie over de wijziging per 1 januari 2019. Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen op de website van het CAK.

 

Eigen bijdrage in 2018 en in 2019 in het kort

 • In 2018 is deze eigen Wmo-bijdrage vastgesteld op inkomen en eigen vermogen.
 • Vanaf 2019 geldt voor deze eigen bijdrage een vast bedrag per vier weken: € 17,50. Dit is voor iedereen gelijk. Er wordt niet gekeken naar inkomen of eigen vermogen. We noemen we ook wel het abonnementstarief. Dit tarief is vastgesteld door de landelijke overheid.

 

Lokale invulling

De gemeente Vlissingen volgt dit landelijke beleid voor de eigen bijdrage. De gemeenten Middelburg en Veere houden hier ook aan vast, maar maken een uitzondering voor mensen met een lager inkomen. Zij hoeven niets te betalen.
 

Wat is het abonnementstarief per 01-01-2019?

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

 • De eigen bijdrage wordt niet meer bepaald op basis van inkomen of vermogen.
 • Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.
Er zijn enkele uitzonderingen:

 

In deze situatie betaalt u wél een eigen bijdrage, hoger dan € 17,50 per 4 weken.

 • Uitzondering 1: Inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Dit wordt berekend aan de hand van het inkomen en vermogen van de cliënt (en zijn partner).
In deze situatie betaalt u géén eigen bijdrage.
 • Uitzondering 2: Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen.
 • Uitzondering 3: De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.
 • Uitzondering 4: Inwoners van de gemeenten Veere en Middelburg met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage, net als in 2018. Dit heet het minimabeleid. Lees meer hierover bij ‘het minimabeleid van Middelburg en Veere’. 

 

Veelgestelde vragen over de eigen bijdrage

In ons klantcontactcentrum ontvangen wij momenteel veel vragen over de veranderde eigen bijdrage. Wij vragen u om begrip als het langer duurt voordat uw vraag is afgehandeld. Daarnaast is belangrijk om vooraf te bedenken of de vraag bij ons aan het goede adres is. 

 • Vragen over de verandering van de eigen bijdrage stelt u aan het CAK. 
 • Een aanpassing van uw Wmo-voorziening of een nieuwe aanvraag stelt u aan Porthos.


Lees ook onze veelgestelde vragen over dit onderwerp. Mogelijk staat uw antwoord erbij!

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van het CAK.