OVER PORTHOS – TOEGANG TOT DE WMO EN DE JEUGDWET

Porthos is het gemeentelijke loket voor de inwoners van Walcheren waar u terecht kunt met aanvragen voor de Jeugdwet of de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Porthos biedt toegang tot de Jeugdwet de Wmo op Walcheren. Voor iedereen: van 0 tot 100+.


Wij verlenen toegang tot ondersteuning vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (vanaf 18 jaar). Onze medewerkers zijn professionals. Zij spreken met u over uw persoonlijke situatie. Samen met u onderzoeken we heel breed wat de beste oplossing is voor uw vraag.  Lees meer over onze werkwijze.

Mocht uw vraag niet bij ons aan het goede adres zijn, dan verwijzen we u door naar de juiste organisatie die u verder helpt. Wij zijn goed thuis in het Sociaal Domein op Walcheren.  


Porthos is verantwoordelijk voor:

  • het aanvragen, toekennen en opvolgen van voorzieningen die vallen onder de Jeugdwet en de Wmo
  • het aanvragen van leerlingenvervoer en collectief taxivervoer
  • de GebiedsTeams op Walcheren (goed functioneren en leiding geven)
  • onafhankelijk voorzitterschap  van FamilieNetwerkBeraden


Zorgwetten

De zorg in Nederland is geregeld vanuit zorgwetten. Indien u zorg, extra ondersteuning of hulpmiddelen nodig heeft, weten wij onder welke zorgwet uw aanvraag valt. 
Meer uitleg over de zorgwetten leest u hier.  

Porthos: drie gemeenten één toegang

Porthos is de lokale toegang voor de Jeugdwet en de Wmo voor de drie gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen. Deze samenwerking is er sinds 2015. De drie gemeenten vertalen gezamenlijk de landelijke wetgeving naar Walchers beleidsregels. Porthos is de uitvoeringsinstantie.  De gemeenten evalueren op dit moment deze samenwerking. Er is besloten dat de huidige samenwerking via Porthos blijft bestaan tot 31 december 2019. Hoe de toegang vanaf januari 2020 wordt geregeld is nog onderdeel van politieke besluitvorming.