Thema's

Inenten

123

Difterie, kinkhoest  tetanus, polio, bof, rode hond en mazelen komen in Nederland bijna niet meer voor. De overheid nodigt u uit uw kinderen te laten vaccineren. Meer dan 95% van de ouders laat hun kind inenten.  Het is belangrijk om de infectieziekten zoveel mogelijk in de kiem te smoren.


Een vaccinatie is niet verplicht. Infecties kunnen echter ernstige gevolgen hebben. Daarom biedt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bescherming tegen een tiental infectieziekten:


Met 2 maanden:

1e  inenting D.K.T.P. + Pneumokokkeninfecties+ Hib(*)

Met 3 maanden:

2e inenting D.K.T.P. + Pneumokokkeninfecties+ Hib(*)

Met 4 maanden:

3e inenting D.K.T.P. + Pneumokokkeninfecties+ Hib(*)

Met  11 maanden:

4e inenting D.K.T.P. + Pneumokokkeninfecties + Hib(*)

Met 14 maanden:

1e inenting B.M.R. + MenC 


(*) Alleen voor kinderen van draagsters én kinderen waarvan één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B veel voorkomt, krijgen vanaf 1 juni 2006 bij 2, 3, 4 en 11 maanden het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB waarin ook een vaccin tegen hepatitis B zit. Ook kinderen met het syndroom van Down die geboren zijn op of na 1 januari 2008 krijgen dit vaccin.


-Met 4 jaar 5e inenting D.K.T.P.

-Met 9 jaar 6e inenting D.T.P. en 2e inenting B.M.R.

-Meisjes vanaf 12 jaar HPV


De afkortingen staan voor:


D.K.T.P. = difterie, kinkhoest, tetanus, polio

Hib = haemophilus influenza type B bacterie

B.M.R. = bof, mazelen, rode hond

MenC = meningokokkenC

aK = acellulaire kinkhoestvaccin

H.P.V-vaccinatie = Humaan papillomavirus Baarmoederhalskanker


Moet uw kind ingeënt worden en heeft u vragen? Twijfelt bijvoorbeeld aan de veiligheid van het inenten? Wilt u weten of vaccins nog andere bestanddelen dan de ziekteverwekker zelf bevatten? Mag een ziek kind gevaccineerd worden? Kortom, voor al uw vragen over inenten en andere zorgvragen kunt u terecht in Porthos. Kom langs, bel of mail. U bent altijd welkom.


Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Mijn dochter van 3 wil niet eten

  Je hoort vaak dat peuters slechte eters zijn en dat er een hele strijd kan ontstaan om het eten toch naar binnen te krijgen. Dat peuters slechte eters zijn, lijkt vaak alleen zo. Na hun groeispurt als baby komt de groei in een wat rustiger vaarwater; uw peuter heeft wat minder voeding nodig. Houdt in de gaten: is mijn kind levendig en gezond? Groeit het? Dan is er niets aan de hand. Uw kind eet heus ‘vanzelf’ als het trek heeft. Maak er geen strijd van. Peuters ontdekken net hun eigen wil en kunnen uw aandringen om te eten makkelijk aanwenden om die eens goed uit te proberen. Daar wordt de sfeer aan tafel niet leuker van. Geef uw kind gewoon de tijd, of laat hem zelf eten. Desnoods helpt u een handje.  Is iedereen klaar en hoeft uw peuter niet meer? Dan kan het bordje weg. Komt u er niet uit?Neem dan contact op met Porthos.

 3. 3 Heb ik als ouder invloed op hoe snel mijn kind zindelijk wordt?

  Eerlijk gezegd niet. uw kind moet dat zelf doen. Het best kunt u afwachten tot uw kind er zelf aan toe is. Hoe fanatieker ouders proberen hun kind snel zindelijk te krijgen, hoe meer kans u heeft dat uw kind gaat dwarsliggen. U kunt wel een handje helpen. Bijvoorbeeld door uw peuter te prijzen als hij zijn ‘boodschap’ in het potje heeft gedeponeerd.V  or de meeste kinderen geldt dat de nachtzindelijkheid vrij snel volgt op de dagzindelijkheid. Toch plast één op de tien kinderen van vijf jaar nog in zijn bed. Dat zijn vaker jongens dan meisjes. Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn, waar het kind niets aan kan doen. Als uw kind op zijn/haar zevende nog steeds bedplast, ga dan eens langs bij de dokter.Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Porthos.

 4. 4 Mijn (ex-) partner en ik hebben verschillende ideeën over opvoeden

  Het komt vaak voor dat ouders verschillende opvoedingsideeën hebben. U komt  beiden uit een ander gezin, en u hebt bovendien allebei een eigen persoonlijkheid. Het is belangrijk dat u samen afspraken maakt over de opvoeding. Meestal is dat een tussenweg tussen de aanpak van u en die van uw partner. Komt u er samen niet uit? Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Porthos.

 5. 5 Wij hebben kinderen en gaan scheiden, wat houdt een ouderschapsplan in?

  In een ouderschapsplan staan onderwerpen beschreven als:


  ·         Elk kind is uniek, waar wilt u als  ouders rekening mee houden.

  ·         Woon-  en zorg verdeling.

  ·         Regeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen etc..

  ·         Hoe verlopen de onderlinge overleg momenten, wat te doen bij conflicten

  ·         Wie onderhoudt de contacten met school, arts, vereniging etc.

  ·         Wel of geen co-ouderschap.

  ·         Financiële zaken als kinderbijslag, alimentatie, etc.


  Kortom, wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind, waar kunt u nu al rekening mee houden en hoe legt u dat vast in heldere afspraken. Voorbeelden van een ouderschapsplan kunt u gratis op internet vinden. Hulp nodig bij het samen invullen? Neem dan contact op met Porthos.

 6. 6 Ik ben zwanger. Waar kan ik terecht als ik mij wil aanmelden voor zwangerschapsgym?

  Er is geen cursusaanbod meer voor aanstaande ouders vanuit de GGD Zeeland. Voortzetting van de zwangerschapscursus vindt per 1 mei 2012 plaats door Fysiotherapie Westerzicht, voor meer info zie www.fysiotherapiewesterzicht.nl

  Aanstaande ouders in Walcheren kunnen ook terecht in de oosterschelderegio of in Zeeuws-Vlaanderen voor het gratis cursusaanbod vanuit de GGD. Ook kunnen zij terecht bij diverse particuliere aanbieders van zwangerschapsgymnastiek.  In veel gevallen worden de kosten hiervan (deels) gedekt door de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Voor actuele info zie ook: http://www.ggdzeeland.nl/doelgroepen/ouderpagina/infoaanstaandeouders