Thema's

Depressie en Eenzaamheid

64

Leeg, somber en neerslachtig door het leven gaan. Het plezier in het bestaan is ver te zoeken, interesse in zaken ontbreekt. Wanneer een sombere stemming na twee weken niet over is en de symptomen zo ernstig zijn dat functioneren eigenlijk onmogelijk is, spreken we van een depressie.


Een depressie is één van de meest voorkomende stemmingsstoornissen. Tegenwoordig wordt een depressie zeer serieus genomen. Voor ouders met een depressie voelt de aandoening als een dubbele belasting. Elke ouder wil zijn of haar kind een plezierige jeugd geven. Als u worstelt met een depressie kan opvoeden een extra moeilijke opgave zijn. Soms is er een duidelijke aanleiding, soms niet. Het is ook niet te voorspellen wie een depressie zal krijgen. Biologische, psychische en sociale factoren spelen hierbij een rol. Ook bij kinderen.

 

Depressief kind
Ook kinderen kunnen depressief zijn. Kinderen zijn soms verdrietig, angstig, kwaad of wanhopig. De kindertijd is ook niet altijd zonder zorgen. Verlies, tegenslag, minder goede schoolresultaten, de dood, gepest worden. Sommige kinderen zijn minder weerbaar om met deze situaties om te gaan en lopen kans om een depressie te ontwikkelen.


Eenzaam of depressief?
Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen eenzaamheid en depressie. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen-zijn. Eenzaamheid is vooral een gevoel diep van binnen. Iemand is eenzaam als het gemis aan relaties of contacten als negatief wordt ervaren. Verschillende factoren spelen een rol: kwaliteit van het sociale netwerk, het inkomen, de gezondheid.

 

Kampt u met een depressie? Bent u eenzaam? Is uw kind depressief of erg eenzaam? Wilt u meer informatie?

 

Lees meer over dit onderwerp in het themadossier over depressie  of het themadossier over eenzaamheid met relevante boeken, artikelen, filmpjes, websites en een overzicht van adressen van instanties die u kunnen helpen.

 

Komt u er niet uit? Een goed gesprek kan al steun bieden. Professionele hulp, een goed gesprek op school, of een beetje afleiding, zoals sport of vrijwilligerswerk is misschien de oplossing. Dit zoeken we graag met u uit. U bent welkom bij Porthos zonder afspraak. U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch of via e-mail. Wij komen graag met u in gesprek.

 

Terug naar overzicht thema's

Veelgestelde vragen

 1. 1 Verwijzing naar de 10 veelgestelde vragen?

  Voor specifieke vragen kunt u terecht op: http://nieuw.porthos.nl/vragen/

 2. 2 Mijn dochter van 3 wil niet eten

  Je hoort vaak dat peuters slechte eters zijn en dat er een hele strijd kan ontstaan om het eten toch naar binnen te krijgen. Dat peuters slechte eters zijn, lijkt vaak alleen zo. Na hun groeispurt als baby komt de groei in een wat rustiger vaarwater; uw peuter heeft wat minder voeding nodig. Houdt in de gaten: is mijn kind levendig en gezond? Groeit het? Dan is er niets aan de hand. Uw kind eet heus ‘vanzelf’ als het trek heeft. Maak er geen strijd van. Peuters ontdekken net hun eigen wil en kunnen uw aandringen om te eten makkelijk aanwenden om die eens goed uit te proberen. Daar wordt de sfeer aan tafel niet leuker van. Geef uw kind gewoon de tijd, of laat hem zelf eten. Desnoods helpt u een handje.  Is iedereen klaar en hoeft uw peuter niet meer? Dan kan het bordje weg. Komt u er niet uit?Neem dan contact op met Porthos.

 3. 3 Heb ik als ouder invloed op hoe snel mijn kind zindelijk wordt?

  Eerlijk gezegd niet. uw kind moet dat zelf doen. Het best kunt u afwachten tot uw kind er zelf aan toe is. Hoe fanatieker ouders proberen hun kind snel zindelijk te krijgen, hoe meer kans u heeft dat uw kind gaat dwarsliggen. U kunt wel een handje helpen. Bijvoorbeeld door uw peuter te prijzen als hij zijn ‘boodschap’ in het potje heeft gedeponeerd.V  or de meeste kinderen geldt dat de nachtzindelijkheid vrij snel volgt op de dagzindelijkheid. Toch plast één op de tien kinderen van vijf jaar nog in zijn bed. Dat zijn vaker jongens dan meisjes. Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn, waar het kind niets aan kan doen. Als uw kind op zijn/haar zevende nog steeds bedplast, ga dan eens langs bij de dokter.Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Porthos.

 4. 4 Mijn (ex-) partner en ik hebben verschillende ideeën over opvoeden

  Het komt vaak voor dat ouders verschillende opvoedingsideeën hebben. U komt  beiden uit een ander gezin, en u hebt bovendien allebei een eigen persoonlijkheid. Het is belangrijk dat u samen afspraken maakt over de opvoeding. Meestal is dat een tussenweg tussen de aanpak van u en die van uw partner. Komt u er samen niet uit? Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Porthos.

 5. 5 Wij hebben kinderen en gaan scheiden, wat houdt een ouderschapsplan in?

  In een ouderschapsplan staan onderwerpen beschreven als:


  ·         Elk kind is uniek, waar wilt u als  ouders rekening mee houden.

  ·         Woon-  en zorg verdeling.

  ·         Regeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen etc..

  ·         Hoe verlopen de onderlinge overleg momenten, wat te doen bij conflicten

  ·         Wie onderhoudt de contacten met school, arts, vereniging etc.

  ·         Wel of geen co-ouderschap.

  ·         Financiële zaken als kinderbijslag, alimentatie, etc.


  Kortom, wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind, waar kunt u nu al rekening mee houden en hoe legt u dat vast in heldere afspraken. Voorbeelden van een ouderschapsplan kunt u gratis op internet vinden. Hulp nodig bij het samen invullen? Neem dan contact op met Porthos.

 6. 6 Ik ben zwanger. Waar kan ik terecht als ik mij wil aanmelden voor zwangerschapsgym?

  Er is geen cursusaanbod meer voor aanstaande ouders vanuit de GGD Zeeland. Voortzetting van de zwangerschapscursus vindt per 1 mei 2012 plaats door Fysiotherapie Westerzicht, voor meer info zie www.fysiotherapiewesterzicht.nl

  Aanstaande ouders in Walcheren kunnen ook terecht in de oosterschelderegio of in Zeeuws-Vlaanderen voor het gratis cursusaanbod vanuit de GGD. Ook kunnen zij terecht bij diverse particuliere aanbieders van zwangerschapsgymnastiek.  In veel gevallen worden de kosten hiervan (deels) gedekt door de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Voor actuele info zie ook: http://www.ggdzeeland.nl/doelgroepen/ouderpagina/infoaanstaandeouders