Het gevoel van eenzaamheid of zelfs gepest worden, is niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Vanuit het idee dat iemand er niet bij hoort, trekken zij zich terug uit het sociale leven. Soms verdwijnen mensen in een isolement. Meedoen in de maatschappij kan ook lastig zijn als er een lichamelijke of verstandelijke beperking is.

Vastlopen in het leven

Heeft u goede relaties? Contact met familie of vrienden? Wanneer het leven goed gaat, op gebied van gezondheid, relaties, werk, hobby’s en financiën, dan kunt u tevreden zijn. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed. Dat overkomt iedereen wel. Maar op het moment dat iemand op meerdere gebieden in het dagelijks leven vastloopt… wat dan? Is er dan familie die naast u staat? Een sociaal netwerk dat u helpt? Er zijn mensen die er helemaal alleen voor staan. De gemeente kan dan ondersteuning bieden.

Het doel van de Wmo en de Jeugdwet

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Vanuit zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld langer thuis wonen voor ouderen. Of hulpmiddelen voor kinderen en jongeren die vanwege een lichamelijke beperking niet mee kunnen doen. De Wmo vult aan, waar uw eigen oplossingen tekort schieten.
De Jeugdwet is bedoeld voor hulpverlening aan kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen doen op school of thuis. Denk bijvoorbeeld aan een leerachterstand, gedragsproblemen of vanwege psychische klachten. Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Daar gaat een persoonlijk onderzoek aan vooraf.

Bent u benieuwd wat de gemeente voor u kan doen? 

We gaan met u persoonlijk in gesprek

U heeft een hulpvraag en wij bespreken welke oplossing het beste is voor u. Misschien wordt u het beste geholpen via de Jeugdwet of de Wmo. Het kan ook zijn dat we tijdens het gesprek een andere oplossing vinden. Een eigen oplossing. Of via uw familie of sociale netwerk. Daarnaast zijn er ook Welzijnsorganisaties die hulp bieden.Deze hulp is er voor iedereen. Bovendien is deze hulp kosteloos. We verwijzen u dan naar een andere organisatie. De gemeente helpt u als u geen andere mogelijkheden heeft om uw hulpvraag op te lossen.

Hoe regelt u ondersteuning? Dat leest u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?