De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen. De tweede onderzoeksvraag is: kunt u hulp inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk?

Hulp via het sociale netwerk

Heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Durf om hulp te vragen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren, kennissen of via een vereniging waar u bij aangesloten bent. Leg duidelijk uit waar u hulp bij nodig heeft. Hoe vaak heeft u deze hulp nodig? Misschien kunt u zelfs iets terug doen voor de persoon die u helpt. Stel: uw zoon helpt u bij de administratie en uw buurvrouw zeemt uw ramen. En u? U bakt voor hen beiden een heerlijke appeltaart. Hieronder enkele voorbeelden.

    Hoe regelt u ondersteuning

    Ondersteuning via de gemeente is een oplossing als u de hulp niet kunt organiseren met uw uw sociale netwerk of een Welzijnsorganisatie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Bekijk onderstaande stappen die u kunt zetten voor het organiseren van hulp.