Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van Walcheren ondersteuning voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) weer aanvragen bij de gemeente waar zij wonen. Vanaf die datum nemen Middelburg, Veere en Vlissingen de taken van Porthos over. De medewerkers van Porthos gaan (grotendeels) bij één van de drie gemeenten werken.

Wat verandert er vanaf 2020?

Heeft u al een voorziening via de Jeugdwet of de Wmo? Dan verandert er niets aan de hulp of de ondersteuning die u nu al ontvangt. Ook in 2020 blijft dit hetzelfde. 

Contact opnemen met Porthos
Tot eind december 2019 kunt u contact opnemen via het algemene nummer van Porthos: 088 - 751 4000. Bij onderstaande vragen kunt u ons bellen:

  • Er wijzigt iets in uw situatie, waardoor ook de hulp of ondersteuning aangepast moet worden. 
  • Er staat een einddatum op de beschikking, waaruit blijkt dat de ondersteuning afloopt voor 1 januari 2020. 
  • U wilt een nieuwe aanvraag doen.

Informatie over de nieuwe situatie

Vanaf januari 2020 neemt u contact op met de gemeente waar u woont. In de nieuwe teams van de drie gemeenten zullen veelal dezelfde ervaren medewerkers komen te werken als nu bij Porthos. Het kan zijn, dat uw contactpersoon verandert. In december communiceert iedere gemeente de praktische informatie naar de inwoners over deze overgangsfase. Bijvoorbeeld de contactgegevens en andere zaken die handig zijn om te weten. Houd hiervoor de gemeentelijke websites van Middelburg, Veere en Vlissingen in de gaten.

Klanten, zorgleveranciers en andere betrokken partijen worden ook rechtstreeks over deze veranderingen geïnformeerd per brief of per e-mail. 
Meer informatie? Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heeft u gevonden wat u zocht?