logo-porthos

Home

De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de taken van Porthos overgenomen per 1 januari 2020. Inwoners van Walcheren kunnen ondersteuning voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij de gemeente waar zij wonen. Ga direct naar de website van uw gemeente: